Nine Muses

Är din mjukvara anpassad för funktionshindrade?

Förhoppningsvis har du redan tidigare kommit över begreppet “tillgänglighet” – men om du har det är det tyvärr inte så konstigt.

Utöver myndigheter är det allt för få som har kunskap om och ställer krav på att deras tjänster ska vara “tillgängliga”.

Tillgänglighet betyder att människor med funktionshinder kan använda din webbplats eller app. Det vill säga att människor med funktionshinder kan uppfatta, förstå, navigera, interagera med och bidra med information till din tjänst. Tillgänglighet gynnar även andra, till exempel äldre med svårigheter på grund av åldrande.

Vem är tillgänglighet främst till för?

När man pratar om tillgänglighet inkluderar man alla funktionshinder som påverkar tillgång till tjänsten: nedsatt syn eller dåligt färgseende, hörselproblem, fysiska eller psykiska hinder, problem med tal eller kognitiva och neurologiska funktionshinder.

Miljontals människor världen över har funktionshinder som påverkar hur de använder webbaserade tjänster eller mobila applikationer. Tyvärr har de allra flesta tjänster barriärer som gör det svårt eller rent av omöjligt för dessa människor att använda tjänsten.

Även människor utan funktionshinder gynnas

Många av dagens tjänster är designade för att ge skaparen en ego-boost snarare än att hjälpa användare och kunder att hitta en lösning för sina önskemål eller problem.

När man har tillgänglighet i åtanke från början skapar man tjänster som är lättare att använda för alla – då en av huvudprinciperna för tillgänglighet är att bygga webbplatser och appar så att de är flexibla nog att passa olika typer av användarbehov.

Läs alla blogginlägg
Prenumerera via RSS