Nine Muses

Roadmap: Rakaste vägen från här till där

Nog för att jag förespråkar att man ska arbeta ”agilt” och omfamna förändringar, men om du inte vet vad ditt mål är – hur ska då du veta om projektet varit framgångsrikt?

Det säkraste sättet att bli missnöjd är att starta utan ett mål. Du behöver inte veta alla detaljer innan projektet börjar, men det är kritiskt att hela projektgruppen är överens om användarprofil och syfte (vem och vad). Framförallt behöver ni besvara frågan: Varför?

Vill ni öka öka lönsamheten genom förbättrade processer? Skapa en ny inkomstkälla? Öka kundnöjdheten? Stärka samarbetsmöjligheter?

En Roadmap är en analys av ert nuläge, samt en djupgrävning i era motiv.

Ni sitter tillsammans med mig i en halvdags-workshop och reder ut frågorna "Vad?", "För vem?", "Hur?", "Varför?" samt "Hur mäter vi framgång?". Efteråt sammanställer jag en rekommenderad plan som ligger till grund för tekniskt genomförande.

Allt vi pratar om är naturligtvis helt konfidentiellt!

Gör en intresseanmälan

Strategi & Projektstyrning

Teknikprojekt går snett när man inte samarbetar.

Att driva och beställa programutveckling är en svår konst. De bästa resultaten får man när kund, konsult och leverantörer kan mötas och gemensamt driva igenom en lösning.

De sämsta resultaten får man när alla parter arbetar i isolation.

Att styra ett projekt är svårt, och med okända parametrar blir det ännu svårare. Du kommer snabbt märka att det finns ett till synes oändligt antal beslut som fattas under ett utvecklingsprojekt. Vissa beslut är lätta att förstå, andra är mycket mer komplexa:

Vad för långsiktiga effekter kan ett visst teknikval leda till? Kan ett enda ordval ha en drastisk effekt på antalet support-mail? Hur får man egentligen använda era brandfärger? Är det verkligen ett rimligt prisförslag vi fått av vår underleverantör?

Jag har direkt erfarenhet från mängder med utvecklingsprojekt – allt ifrån okomplicerade projekt som nästan gick åt skogen till väldigt avancerade projekt som gått helt smärtfritt. Jag känner igen riskerna, och vet hur man minimerar dem. Viktigast av allt, jag vet hur man löser problem när det oförutsedda inträffar.

Boka ett möte

Utveckling: Hög kvalitet från början

Jag gör ingen hemlighet av att Nine Muses är en liten firma. Sanningen är att den består helt och fullt av en enda person. En del skulle se det som en svaghet, men faktum är att det är hemligheten bakom att Nine Muses konsekvent levererar komplexa projekt i tid, och med fantastiska vitsord.

I utvecklingsprojekt med Nine Muses har du en enda kontaktperson – samma person som sköter och vårdar hela projektet. En person med insikt och intresse i din branch, djup teknisk kunskap och förmåga att förmedla tekniska detaljer på ett lättbegripligt sätt. Ett led av kommunikation minimerar ledtider och missförstånd.

Du kan känna trygghet i att din budget inte behöver rubbas efter att avtalet är klart, eftersom Nine Muses jobbar med fasta priser. Med mig kommer du aldrig riskera att hamna i en situation där projektet är halvklart, och budgeten redan överskriden.

Kruxet? Jag har inte kapacitet att anta mängder med projekt, så jag väljer omsorgsfullt vilka jag arbetar med. Jag kommer utmana din plan, föreslå starkare lösningar och kräver att få veta projektets verkliga mål.

Boka ett möte