Wiki

Här har jag samlat resurser som jag kommer hänvisa dig till under vårt samarbete. Resurserna är sorterade utefter vilken fas i projektet de har störst relevans.

Testning och Feedback

Mobilapplikationer